Utbildning för er som vill göra skillnad

Behovet av kompetensutveckling växer. Samtidigt minskar resurserna för att genomföra nödvändig utbildning. Många ser då webbutbildningar som en del av lösningen. Det är billigt, tillgängligt och passar perfekt för enklare kunskapssäkring särskilt i organisationer som är stora, geografiskt spridda eller har stor personalomsättning. Vi erbjuder er olika lösningar där ni själva kan välja innehåll utifrån er interna kompetens eller få stöd av oss i arbetet med att ta fram den webbutbildning som passar er.

Men, ibland kräver verkligheten något mer. Det är när man vill att den teoretiska kunskapen ska omvandlas till praktisk förmåga. Ofta handlar det om ett förnyat arbetssätt, en ny värdegrund, en ny organisationsstruktur eller nya verktyg som ska införlivas i verksamheten. Därför har vi tagit fram en metod som ger hög och jämn kvalitet samtidigt som den utvecklar er organisations förmåga att ta till vara lärande på riktigt. I jämförelse med traditionella metoder och utbildningar är Kunnamer dessutom extremt kostnadseffektiv!