Våra mest efterfrågade utbildningar

Våra mest efterfrågade utbildningar säljer vi även i mindre volymer. I paketet ingår allt material, tillgång till webbplattform under 12 månader samt kvalitetsuppföljning och underlag för diplom/utbildningsbevis. Vid er första beställning ingår även anpassning av en egen webbplattform samt handledarutbildning för upp till sex handledare.

Neuropsykiatri för professionella

Jobbar er organisation med kunder som har en neuropsykiatrisk diagnos? Denna utbildning skapar förståelse för diagnos och brukare/anhöriga samt tillhandahåller verktyg för att bättre hantera relationen med er kund. Normalt genomförs den under fem veckor med samling halvdag varannan vecka.

Psykisk hälsa

Många brukare har även problem med psykisk ohälsa. Denna utbildning ger förståelse för psykisk ohälsa samt ger verktyg för hur man kan arbeta samman med sin brukare för att uppnå ett bättre mående. Depressioner, tvångsbeteenden och ätstörningar är exempel på sådant som behandlas. Normalt genomförs den under fem veckor med samling halvdag varannan vecka.

Demens

Ger deltagaren förståelse för diagnos och patientens situation. Dessutom ger utbildningen metoder och verktyg för ert arbete med patienterna. Denna utbildning riktar sig till personal inom vård och omsorg.