Kunnamer-metodik

Kvalitetsutvecklande utbildningsprocess

Behöver ni få till stånd en förändring? Komplexare utbildningar lämpar sig sällan som enbart webbutbildning. Det krävs att deltagarna får diskutera med kollegor och träna på nya arbetssätt under handledning för att ny kunskap skall användas praktiskt av medarbetare i vardagen. Vi producerar en utbildningsserie med filmer, övningar och diskussionsmaterial som handledare från er organisation ansvarar för att processleda. Naturligtvis säkerställer vi att handledarna introduceras i sin uppgift och ger dem individuellt stöd i det fall de har behov av det. Vi tillhandahåller dessutom en plattform där allt material finns samlat och där kommunikation kan ske både mellan deltagare, handledare och ämnesspecifika experter under tiden er utbildningsprocess pågår.