Våra tjänster

Kompetensstrategier och val av verktyg och metoder

Vart är ni på väg? Vi hjälper er att kartlägga befintliga kompetenser i er organisation och identifiera vilka kompetensutvecklingsbehov ni har baserat på era framtida utmaningar, ambitioner och resurser. Dessutom kan vi bistå med analys och förslag på verktyg och metoder i ert fortsatta arbete..

Kompetensinventering och planering

Har ni redan en idé om vilken kompetens ni vill utveckla? Då kan vi hjälpa er att ta fram utbildningsspecifikationer som gör det möjligt för er att utveckla och kravställa innehållet i dessa utbildningar själva, tillsammans med oss eller från annan leverantör.

Producera era egna webbutbildningar

Vill ni vara säkra på att era medarbetare har rätt kunskap? Då är ni inte själva, för det har de flesta organisationer oavsett storlek. Det handlar ofta om olika rutiner, journalhantering, arkivering, tidsrapportering, brandskydd etc. Vi kan hjälpa er att producera korta filmer utifrån just era behov, som avslutas med diagnostiskt test. Genom riktad distribution av dessa utbildningsfilmer och uppföljning av testresultaten så får ni oöverträffad koll på vilka som kan och vilka som behöver ytterligare stöd. Dessutom kan ni återanvända filmerna varje gång ni får en ny medarbetare.